Leer Meer

Doe, bedenk, wees kritisch, ga verder, laat los, pak weer op, zet door, neem mee en verrijk!

Peda
gogiek


 learn more

Didactiek


 learn more

Methodes en vakken


 learn more

Crea
tiviteit


 learn more

ICT en Techniek


 learn more

Wat is LeerMeer


‘In de wereld is verandering eigenlijk de enige constante. Om goed te blijven functioneren en het maximale uit elke situatie te halen is het essentieel voor mensen en organisaties dat zij blijven inspelen op deze veranderende wereld. Eén van de kenmerken van succesvolle mensen en organisaties is dat ze continu in beweging zijn. 

Voor wie is LeerMeer

LeerMeer is door leerkrachten, voor leerkrachten. De expertise van de leerkrachten binnen onze organisaties wordt ten volle benut doordat zij hun kennis delen. We hechten daarnaast ook veel waarde aan het interactief en netwerkend leren van al onze medewerkers. Naast leerkrachten zijn ook onderwijsassistentes, invalkrachten, directeuren en onderwijsondersteuner van harte welkom om zich in te schrijven

Werkgroep LeerMeer

Vanuit de besturen binnen de samenwerking, zorgt de werkgroep voor een breed aanbod van workshops op verschillende gebieden binnen het onderwijs gebaseerd op vragen vanaf de werkvloer.

Albert Faber

Bestuurder van de Greiden


Rixt Dijksma

Beleidsmedewerker Onderwijs bij de Gearhing


Alet van Elburg

Beleidsmedewerker ICT bij Stichting Palludara


Rika Tulner

Bestuurder van Nije Gaast


Leer Meer Corona protocol voor workshops.