Afspraken workshopleiders

Afspraken

Leermeer wordt georganiseerd door de werkgroep Leermeer bestaande uit:
Albert Faber (De Greiden)
Rika Tulner (Nijegaast)
Rixt Dijksma (Gearhing)
Alet van Elburg (Palludara)

Workshopleiders
-Workshopleiders zijn deskundig.
-De workshop is bedoeld om te inspireren, te prikkelen en te ontmoeten. Doel is ook om mensen handvaten te geven die ze in de onderwijspraktijk kunnen toepassen.
-De workshopleider bereidt een degelijke en gevarieerde workshop voor met verschillende werkvormen en aanpakken.
-De workshopleider levert informatie en foto’s voor de Leer Meer glossy.
-De workshopleider verzorgt de uitnodiging aan de deelnemers. Zij onderhouden hierna ook het contact met de deelnemers. (bij afmelding ea)
-De workshopleider zorgt voor een drankje en een hapje. (deze kan gedeclareerd worden binnen het eigen bestuur)
-Workshopleiders krijgen, wanneer ze dat wensen, een interne ‘train de trainertraining’
-De workshops worden gegeven op tijdstippen naar eigen inzicht van de workshopleider. De workshops worden ‘s middags of ‘s avonds gegeven en de tijden worden op tijd gecommuniceerd.
-Workshopdata worden zo veel mogelijk over het schooljaar verspreid. De werkgroep plant dit in overleg met de workshopleiders.
-Workshopleiders bepalen zelf de locatie. (voorkeur eigen school)
-Workshopleiders krijgen een vergoeding van 90 euro per gegeven workshop.
-Wanneer twee workshopleiders één workshop geven, krijgen zij ieder 75 euro.
-Workshopleiders geven een bewijs van deelname aan de deelnemers. Dit bewijs wordt in wordformaat geleverd door de werkgroep.
-Communicatie over Leer Meer wordt hoofdzakelijk gedaan met de contactpersonen van het eigen bestuur.

Werkgroep LeerMeer
-De werkgroep Leer Meer zorgt voor een digitale inschrijving van workshopleiders
-De werkgroep Leer Meer verzorgt bij voldoende aanmeldingen een train de trainersessie voor de workshopleiders.
-De werkgroep Leer Meer zorgt voor een digitaal inschrijfformulier voor de workshops voor de deelnemers. De deelnemers krijgen automatisch een bevestiging van inschrijving per mail.
– De werkgroep Leer Meer maakt een glossy voor alle scholen binnen Leer Meer met alle beschrijvingen van de workshops. Elke school ontvangt een exemplaar op papier en ontvangt de digitale link.
-De werkgroep leerMeer zorgt voor de uitnodigingen naar alle medewerkers en scholen(digitaal en dmv ander promotiemateriaal)
– De werkgroep Leer Meer zorgt dat twee weken voor aanvang van de workshop de contactgegevens van de ingeschreven deelnemers bij de workshopleiders liggen.
-De werkgroep Leer Meer geeft tijdig (twee weken van te voren) aan wanneer er weinig of heel veel belangstelling is voor een workshop.
-De periode wordt afgesloten met een evaluatiebijeenkomst voor de workshopleiders.
-De Leer Meer scholingsperiode loopt van begin van het schooljaar tot eind van het schooljaar. Van oktober tot mei, met als pauzemaand december.
-Medewerkers kunnen zich voor de zomervakantie inschrijven voor de volgende periode.
-De mogelijkheid tot inschrijven loopt tot twee weken voor de te geven workshop.