Afspraken workshopleiders

Afspraken 

Leermeer wordt georganiseerd door de werkgroep Leermeer bestaande uit:
Albert Faber (De Greiden)
Walentina Karelsen (Nije Gaast)
Rixt Dijksma (KYK)
Alet van Elburg (Palludara) 

Workshopleiders
-Workshopleiders zijn deskundig.
-De workshop is bedoeld om te inspireren, te prikkelen en te ontmoeten. Doel is ook om mensen handvaten te geven die ze in de onderwijspraktijk kunnen toepassen.
-De workshopleider bereidt een degelijke en gevarieerde workshop voor met verschillende werkvormen en aanpakken.
-De workshopleider levert informatie en foto’s voor de Leer Meer glossy.
-De workshopleider verzorgt de uitnodiging aan de deelnemers. Zij onderhouden hierna ook het contact met de deelnemers. (bij afmelding ea)
-De workshopleider zorgt voor een drankje en een hapje. (deze kan gedeclareerd worden binnen het eigen bestuur)
-Workshopleiders krijgen, wanneer ze dat wensen, een interne ‘train de trainertraining’
-Workshopdata worden zo veel mogelijk over het schooljaar verspreid. De werkgroep plant dit in overleg met de workshopleiders.
-Workshopleiders bepalen zelf de locatie. (voorkeur eigen school)
-Workshopleiders krijgen een vergoeding van 90 euro per gegeven workshop.
-Wanneer twee workshopleiders één workshop geven, krijgen zij ieder 75 euro. Dit alleen als het noodzakelijk is om de workshop met meerdere mensen te geven. Dit gaat in overleg met de werkgroep Leer Meer.
-Workshopleiders geven een bewijs van deelname aan de deelnemers. Dit bewijs wordt in wordformaat geleverd door de werkgroep.
-Communicatie over Leer Meer wordt hoofdzakelijk gedaan met de contactpersonen van het eigen bestuur. 

Werkgroep LeerMeer
-De werkgroep Leer Meer zorgt voor een digitale inschrijving van workshopleiders
-De werkgroep Leer Meer verzorgt bij voldoende aanmeldingen een train de trainersessie voor de workshopleiders.
-De werkgroep Leer Meer zorgt voor een digitaal inschrijfformulier voor de workshops voor de deelnemers. De deelnemers krijgen automatisch een bevestiging van inschrijving per mail.
– De werkgroep Leer Meer maakt een glossy voor alle scholen binnen Leer Meer met alle beschrijvingen van de workshops. Elke school ontvangt een exemplaar op papier en ontvangt de digitale link.
-De werkgroep leerMeer zorgt voor de uitnodigingen naar alle medewerkers en scholen(digitaal en dmv ander promotiemateriaal)
– De werkgroep Leer Meer zorgt dat twee weken voor aanvang van de workshop de contactgegevens van de ingeschreven deelnemers bij de workshopleiders liggen.
-De werkgroep Leer Meer geeft tijdig (twee weken van te voren) aan wanneer er weinig of heel veel belangstelling is voor een workshop.
-De periode wordt afgesloten met een evaluatiebijeenkomst voor de workshopleiders.
-De mogelijkheid tot inschrijven loopt tot twee weken voor de te geven workshop. 

 

(juli 2022)