Informatie

Leerkrachten worden leerlingen: ‘LeerMeer’

‘In de wereld is verandering eigenlijk de enige constante. Om goed te blijven functioneren en het maximale uit elke situatie te halen is het essentieel voor mensen en organisaties dat zij blijven inspelen op deze veranderende wereld. Eén van de kenmerken van succesvolle mensen en organisaties is dat ze continu in beweging zijn. Ze bewegen mee met wat de omgeving van hen vraagt. De aandacht is in het nu, de blik gericht op de toekomst. Dat wat al goed is wordt geborgd. Dat wat beter kan wordt aangegrepen als een mogelijkheid tot groei.’ – Life Long Learning Center
Uit onderzoek is bekend dat het belangrijk is dat mensen leren binnen het eigen werk. “Een lerende organisatie is een organisatie waarbij iedereen het belang beseft dat leren af en toe gewoon is. En niet alleen ‘gewoon is’ maar soms ook noodzakelijk om met veranderingen mee te kunnen gaan.”
– Vrij naar Senge. Goed onderwijs vraagt vakmanschap. In dit licht zijn de schoolbesturen van De Gearhing , CBO De Greiden, Nije Gaast en Stichting Palludara vanaf 1-1-2016 zijn daarom een unieke samenwerking gestart, in de vorm van een eigen academie. Als onderwijsprofessionals ‘rond en tussen de Friese Meren’ geloven zij dat docenten met en van elkaar kunnen leren met als doel blijvend eigentijds en kwalitatief hoogstaand onderwijs voor alle leerlingen te realiseren. Hierbij is uitgesproken dat dit leren niet alleen op afzonderlijke scholen of binnen eigen besturen zou moeten gebeuren, maar dat het juist ook structureel tússen scholen en besturen plaats kan vinden. De schoolbesturen laten hiermee zien dat ze bereid zijn hun blik te verruimen te willen kijken in het belang van de leerlingen en dat ze elkaar hierbij willen versterken. Een iedereen heeft namelijk vanuit de eigen school of bestuurlijke context iets te ‘brengen’ of te ‘halen’.
De hieruit ontstane ‘LeerMeer’ is een nieuwe plek voor alle onderwijsprofessionals van de besturen, waar vraag en aanbod van cursussen en andere leeractiviteiten bij elkaar worden gebracht. Er zijn gespecialiseerde docenten (aanbieders) die kennis en activiteiten aanbieden (cursussen, workshops, excursies etc.) en geïnteresseerde en intrinsiek gemotiveerde collega’s (vragers). Het is een middel om talenten van medewerkers optimaal te benutten, om onderling contact te stimuleren met als doel dat onze leerlingen continu het beste onderwijs kunnen krijgen. Het is een ontmoetingsplaats waar medewerkers uitgedaagd worden om nieuwe wegen in te slaan en te bewandelen en waar kennis wordt gedeeld. Op deze manier wordt er duurzaam geleerd zodat alle leerkrachten hun leven lang ook leerlingen mogen zijn!